ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม กีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี Grand Opening เปิดป้าย “โรงเรียนโกลเด้นเบรน จินตคณิต ประเทศไทย สาขาประชาอุทิศ” ในวันที่ 11 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ภีรดา หวังโซ๊ะ ผู้บริหารสาขาประชาอุทิศ  พร้อมด้วย นายสรินทร์ วัชระพิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเบรน จำกัด นายจักริน บินอับดุลลาห์ กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเบรน จำกัด ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายในครั้งนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตที่ดีของเด็กๆ โดยเฉพาะการศึกษาที่มีนวัตกรรม จะยิ่งช่วยพัฒนาบุตรหลานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เด็กๆที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีเหล่านี้ ในอนาคตก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเรา และพัฒนาชนรุ่นหลังสืบไป การให้การศึกษาแก่เด็กจึงควรกระจายและเข้าให้ถึงเด็กๆทุกคนในทุกๆชุมชน การศึกษาที่มีทั้งนวัตกรรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ กระบวนการฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้จะช่วยพัฒนาบุตรหลานของเราให้มีพัฒนาการที่ดีครบด้าน ทั้งด้านทักษะและอารมณ์ครับ

อาจารย์ภีรดา หวังโซ๊ะ เปิดเผยว่า ใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกลงทุนกับโรงเรียนโกลเด้นเบรน จินตคณิต ไม่นาน เนื่องจากเคยมีประสบการณ์การเรียนจินตคณิตมาตั้งแต่เด็ก พอได้ศึกษาถึงหลักสูตร แนวทางการสอน ก็เข้าใจถึงประสิทธิผลที่ได้ว่า สิ่งสำคัญที่เด็กๆ จะได้รับคือการพัฒนาทักษะทางด้าน IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กับการใช้ตัวเลขเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ นอกจากเด็กจะมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ดีขึ้น หรือการคำนวณที่รวดเร็วขึ้นแล้ว ยังส่งผลการพัฒนาไปยังวิชาอื่นๆ ที่เด็กเรียนอยู่อีกด้วย
นายสรินทร์ วัชระพิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เลือกหลักสูตรนี้ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นทางสร้างประสบการณ์ที่ดีให้บุตรหลาน รวมถึงผู้ประกอบการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนวัยจิ๋วในชุมชน เราเชื่อมาเสมอว่าหลักสูตรที่มีคุณภาพจะเพิ่มความรู้สึกที่ดี และความมั่นใจให้ท่าน 

โกลเด้นเบรนเป็นหลักสูตรจินตคณิตที่ดีที่สุดสำหรับเด็กอายุ 4-9 ปี ด้วยจุดเด่นของโรงเรียนของเรา ถูกออกแบบอย่างพิธีพิถัน ทั้งความปลอดภัย และความสะดวกสบายในโรงเรียน ประกอบด้วยโปรแกรมการเรียนการสอน และกลุ่มครูที่เอาใจใส่ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอัจฉริยะรุ่นจิ๋วให้พร้อมต่อการเรียนรู้ในอนาคต ด้วยรูปแบบการจัดห้องเรียนแบบ Small Class กลุ่มละ 5-8 คนเท่านั้น โกลเด้นเบรนภูมิใจที่ได้ใช้หลักสูตรคุณภาพนี้ในการพัฒนาบุตรหลานของท่าน ให้มีช่วงเวลาแห่งการพัฒนาสมองที่ดีที่สุดในชีวิตไปด้วยกัน 

พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า การเติบโตของโกลเด้นเบรน จินตคณิต ตลอดระยะเวลาเกือบ 20ปี ที่ผ่านมา เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่า เด็กที่ศึกษาจบ 6 ระดับ ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ของหลักสูตรโกลเด้นเบรน จินตคณิต น้องๆ จะมีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50-4.00 ในทุกวิชา สิ่งนี้ก็เป็นตัวการันตีได้หนึ่งอย่างว่า หลักสูตรนี้นำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ต่อยอดในทุกๆ แขนงวิชา ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการขยายแฟรนไชส์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สาขานี้เป็นสาขาประชาอุทิศ ซึ่งเป็นสาขาที่ 22 และเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้ โกลเด้นเบรนของเราจะขยายไปได้ถึง 50 สาขาทั่วประเทศ เร็วๆ นี้ท่านจะเห็นโกลเด้นเบรนอยู่ใกล้กับท่านมากยิ่งขึ้น