สนิท ดุษฏีโหนด ประธานกรรมการบริหาร ณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชฎฐพล ดุษฏีโหนด กรรมการบริหาร สุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM)พร้อมด้วย ดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ และการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET) ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 376 ล้านหุ้น คิดเป็น 38.16% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2.00 บาท ระดมทุนขยายธุรกิจ รองรับแผนเพิ่มกำลังการผลิต สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต ในงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)