วันที่ 20 พ.ค. 67 ที่ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น2 อาคาร1 ตร. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เป็นประธาน. พร้อมด้วย พล.ต.อ. วุทฒิชัย ศรีรัตนวุทฒิ รองประธานอนุกรรมการ(2) พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลารองประธานอนุกรรมการ(3)และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
โดย พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง
ผบ.ตร.(บร)/รองประธานอนุกรรมการ(1)
มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ  ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 5/2567