ตามนโยบาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งปรากฏในช่วง ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมเข้ามาท่องเที่ยวโดยเช่ารถเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวเอง และมีบางส่วนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเช่ารถขับขี่ จึงมีนโยบาย สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรการและการควบคุม การเช่ารถของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ จ.ภูเก็ต นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมเป็นประธานการประชุม ร่วมกับ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท., นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, นายจรัล ส่างสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา การเช่ารถของชาวต่างชาติ ในแหล่งท่องเที่ยว โดยยกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา กล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ประสานไปยังกงสุลของแต่ละประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในการเตรียมเอกสารใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทาง และการขอใบอนุญาตขับขี่ในไทย เพื่อให้สามารถขับขี่รถในประเทศประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้ ทางกรมการขนส่งเองก็จะช่วยให้การขอใบอนุญาตขับขี่ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น
ในส่วนของผู้ประกอบการให้เช่ารถในพื้นที่เอง ก็จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ในประเทศไทย รวมถึงต้องจัดทำสัญญาเช่าที่เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยว  ​​​​​​​
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา กล่าวว่า การขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดความถูกต้องในการเช่ารถเพื่อขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจการให้เช่ารถ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวต่อไป