เมื่อวันที่15 พ.ค. 2567 ณ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ลาดพร้าว นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการผลิตหนังสือเรียนในปีนี้ว่าองค์การค้าฯ จ้างพิมพ์หนังสือเรียนจำนวน 150 รายการ ในขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้วและส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว  ปีนี้องค์การค้าฯ มีการวางแผน  การผลิตค่อนข้างรัดกุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะมีระยะเวลาจำกัดมากเพียง 55 วัน  ในปี 2566 มีระยะเวลาการผลิตถึง 90 วัน  และนอกจากคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเร่งรัดและติดตามอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมตรวจคุณภาพและรายงานผลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
 


    ข้อซักถามของสื่อมวลชนประเด็นเรื่องบริษัทที่ทำผิดสัญญาไม่สามารถผลิตหนังสือเรียนได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  องค์การค้าฯ  ดำเนินการอย่างไรและจะส่งหนังสือในส่วนที่ขาดทันหรือไม่  นายพัฒนะกล่าวว่า  เรื่องบริษัทที่ทำผิดสัญญาก็ต้องยึดตามสัญญาที่กำหนดไว้  รวมทั้งการผลิตหนังสือเรียนเรายึดตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 กฎกระทรวงและหนังสือคำวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง  ทุกอย่างองค์การค้าฯ ดำเนินการแบบตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  สำหรับหนังสือจำนวน 11 รายการที่บริษัทดังกล่าวไม่สามารถผลิตได้  องค์การค้าฯ ได้เร่งแก้ปัญหาและดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนอย่างถูกต้อง คาดว่าจะสามารถส่งหนังสือไปถึงมือนักเรียนได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้
  

 การผลิตหนังสือเรียนในปีนี้  ถึงแม้จะมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด  แต่องค์การค้าฯ ก็สามารถผลิตหนังสือเรียนตามแผนที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี   และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  ในปีต่อๆ ไปองค์การค้าฯ จะวางแผนและพัฒนาการผลิตหนังสือแบบเรียนให้ดียิ่งขึ้น  นายพัฒนะกล่าว


 
    และจากการผู้สื่อข่าวลงสำรวจข้อมูลจากร้านค้าตัวแทนจำหน่วยหนังสือเรียน คุณอนุพันธ์  อารีวัฒนวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าของ สกสค. ในภาคเหนือ และ คุณธนิต  ตั้งธรรมนิยม ผู้จัดการ บริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จำกัด ร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าของ สกสค. ภาคกลางเช่นกัน ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวสรุปรายละเอียดความว่า กรณีหนังสือที่ได้รับจากองค์การค้า ปัจจุบันร้านได้รับและจัดส่งให้กับโรงเรียนแล้ว 90% ยังไม่ได้รับอีกประมาณ 10-12 ปก เท่าที่ทราบมีโรงพิมพ์บางโรงพิมพ์ ไม่สามารถส่งปกดังกล่าวได้ แต่องค์การค้า ได้เร่งส่งหนังสือที่ต้องใช้ในเทอม 1 ให้กับทางร้านก่อน ซึ่งทางร้านก็ได้พยายามจัดส่งหนังสือให้กับโรงเรียนต่างๆ ทันที เพื่อให้เด็กนักเรียนไม่มีปัญหาในการเรียนตอนเปิดเทอม ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ร้านได้ประสานและทำงานร่วมกับองค์การค้ามาโดยตลอดมิได้หยุด ในความเป็นจริง ยังมีหนังสือของสำนักพิมพ์เอกชนหลายเล่มที่ยังไม่ได้ส่งมายังร้านค้าและโรงเรียนเช่นกัน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าของ สกสค. กล่าวทิ้งท้าย..