อีอีซีลงนาม MOU ธนาคารแห่งอเมริกา ดึงนักลงทุนสหรัฐฯ เข้าสู่พื้นที่อีอีซี

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)หรือ อีอีซี และนางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) สาขาประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สกพอ.เเละธนาคารเเห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย โดยมี Ms. Lisa Clyde, BofA, Managing Director and Global Head of Corporate Banking and Leasing พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ 
รีจิส กรุงเทพฯ 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า การลงนามฯ MOU ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง สกพอ. และ ธนาคารเเห่งอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและฐานลูกค้าระดับโลก มีเครือข่ายด้านการเงิน การลงทุน และบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินจากธนาคารในระดับโลก โดยเป้าหมายในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและชักชวนนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่พื้นที่ อีอีซี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ที่สำคัญ ๆ เช่น การแพทย์และการดูแลสุขภาพ ดิจิทัล การบิน และโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยธนาคารแห่งอเมริกา ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอีอีซี ผ่านกลไกการสนับสนุนการลงทุน ทั้งด้านภูมิยุทธศาสตร์ของพื้นที่อีอีซี สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้ อีอีซี พร้อมจะขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดจำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นประมาณ 5 แสนล้านบาท หรือ เฉลี่ยปีละ 1 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี  

นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) สาขาประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับอีอีซี ในโครงการฯ สำคัญครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับฐานะประเทศไทย เป็นประเทศเป้าหมายสำคัญของการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สำคัญๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน หุ่นยนต์ ยานยนต์ และพลังงานสะอาด 

#อีอีซี #ธนาคารแห่งอเมริกา #ลงทุน #ข่าววันนี้