"กาสิโน" ถูกกฎหมายยังไม่สรุป! "คลัง" ขอศึกษาสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพิ่มอีก 2 สัปดาห์ ก่อนชงให้ "ครม." พิจารณาภายในเดือน พ.ค.นี้

 เมื่อวันที่ 13 พ.ค.67 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปเร่งพิจารณาในรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายและส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลา 1 เดือนนั้น ยอมรับว่าไม่ทัน เพราะติดช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยจะขอขยายเวลาเพิ่มอีก 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง


 ทั้งนี้ ได้ขีดเส้นใต้ภายในสัปดาห์นี้ โดยให้หน่วยงานที่ได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดจะต้องส่งรายละเอียดกลับมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อประชุมร่วมกันอีกครั้ง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่สภาผู้แทนราษฎรแนบมาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และสามารถปรับใช้ได้จริงกับโครงสร้างของภาครัฐหรือไม่ อย่างไร โดยกระทรวงการคลัง จะนำข้อเสนอที่ได้ทั้งหมดมาปรับตัวกฎหมาย และรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อ ครม. อีกครั้ง


 ส่วนการจะเดินหน้า Entertainment Complex หรือไม่นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นมติของ ครม. ว่าจะมีมติเห็นชอบอย่างไร ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรด้วยว่ามีความเห็นอย่างไร


 "กระบวนการตรงนี้ เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย โดยสิ่งที่กระทรวงการคลังต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ คือ หากมีการเดินหน้าเรื่องนี้จริง จะมีกลไกในการกำกับดูแลอย่างไร รูปแบบการดำเนินงานจะเป็นแบบใด มีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยกฎหมายจะมากำกับดูแล ทั้งเรื่องผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม เหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องส่งให้ ครม. และสภาฯ พิจารณาต่อไป" 


 สำหรับกรณีที่จะให้ภูเก็ตเป็น Sandbox ในการจัดทำ Entertainment Complex นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ได้มีการพูดถึงการจัดทำ Sandbox และไม่มีการพูดถึงจังหวัดใด ไม่มีการพูดถึงสถานที่ ซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้โดยไม่มีการออกกฎหมาย แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพูดว่าประเทศไทยมี พ.ร.บ. การพนัน อยู่แล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ครอบคลุมบางเรื่องที่รัฐบาลเตรียมจะดำเนินการในตอนนี้


 นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กฎหมายเก่าพูดถึงเฉพาะเรื่องการพนัน แต่สิ่งที่จะทำตอนนี้ คือ Entertainment Complex ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะ Entertainment Complex พูดถึงเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ ที่จะมีประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาล


 "ส่วนที่เป็นเรื่องของการพนันถามว่ามีไหม ก็ต้องบอกว่ามี แต่เป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ประเด็นหลัก เบื้องต้นผลการศึกษากำหนดสัดส่วนกาสิโนใน Entertainment Complex เพียง 5% เท่านั้น แต่ประเด็นหลัก คือ การดึงดูดคนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในมิติอื่นๆ ซึ่งจะสามารถกำกับโดยรัฐได้ ทั้งการกำหนดว่าพื้นที่ใดควรจะมีการพัฒนาในรูปแบบไหน ควรจะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ประเภทใด เรายังขาดอะไรที่มันควรจะต้องมี เช่น อาคารไมซ์ขนาดใหญ่เพื่อไว้จัดงานแสดงนิทรรศการ ยังขาดสวนสนุกระดับโลก อย่างดิสนีย์แลนด์ เรายังขาดสนามอินดอร์สเตเดียม แต่สิ่งที่จะไม่เห็นอย่างเด็ดขาดเลย คือห้องแถวที่เปิดให้เล่นการพนัน จะไม่ได้เห็นเลย ไม่มีแบบนี้เด็ดขาด เพราะผิดวัตถุประสงค์" นายจุลพันธ์ กล่าว