วันที่ 7 พ.ค.2567 ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ตนอยู่ระหว่างการประสานงานจากวิปรัฐบาล เพื่อนัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เบื้องต้นทราบว่าจะเปิดประชุมช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิ.ย.  และเป็นเรื่องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568  ทั้งนี้การหารือกับวิปรัฐบาลเพื่อตกลงเวลาพิจารณา โดยเวลาที่เหมาะสมกับการพิจารณาวาระแรก คือ 3 วันเป็นปกติเหมือนกับที่เคยใช้กับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ รอบที่ผ่านมา

“การจัดทำงบประมาณของรัฐบาลครั้งนี้ ถือว่าทำงบด้วยตนเอง 100% ดังนั้นการอภิปรายในเนื้อหาจะมีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะมีสาระที่ต้องพิจารณา มีงบประมาณที่งอกเพิ่มมา เป็นต้น” นายปกรณ์วุฒิ กล่าว

ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ (แก้ไขเพิ่มเติม)  ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ยื่นร่างแก้ไขต่อสภาฯ แล้ว ดังนั้นจึงรอการตอบสนองจากฝั่งรัฐบาล ว่าจะดำเนินการอย่างไร หากรัฐบาลต้องการมีกฎหมายประชามติเพื่อบังคับใช้กับการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ คิดว่าต้องพิจารณาในช่วงสมัยประชุมวิสามัญ

เมื่อถามว่ามองท่าทีรัฐบาลอย่างไรต่อการเตรียมส่งร่างพ.ร.บ.ประชามติ ประกบฉบับของสส.ที่เสนอ นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า เป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล หลังจากที่ครม. เสนอให้ดำเนินการประชามติแล้ว หากคิดว่ากฎหมายประชามติปัจจุบันเป็นอุปสรรค รัฐบาลควรเร่งดำเนินการ