ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณ พังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายพิเชฐ พัฒนโชติ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา และรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพังงา เปิดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่จะหมดวาระลงในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีนายชัยยันต์ ใจเย็น อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เป็นผู้ประสานพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชนหลากหลายอาชีพจากในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังพร้อมสอบถามข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงรับสมัครและการเลือกตั้งรูปแบบใหม่อย่างสนใจเป็นอย่างมาก


     
 นายพิเชฐ พัฒนโชติ การเลือก สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เป็นไปตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ และมีจำนวนลดลงเหลือ 200 คน โดยจะใช้ระบบเลือกกันเอง ของแต่ละกลุ่มอาชีพรวม 20 กลุ่ม และ เลือกแบบไต่ระดับ จากระดับอำเภอ สู่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ แถมยังให้มีการ เลือกแบบไขว้กลุ่ม ในแต่ละระดับอีกด้วย และเป็นการเลือกโดยผู้สมัคร ไม่ใช่เลือกโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป โดยผู้สนใจต้องไปสมัครด้วยตนเอง โดยสามารถสมัครได้เพียงกลุ่มอาชีพเดียวและอำเภอเดียวเท่านั้น


 
  นายชัยยันต์ ใจเย็น กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตรองประธานวุฒิสภา มาให้ความรู้ในเรื่องการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายใหม่ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตนเองจึงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความรู้ความสามารถสนใจในเรื่องของการลงสมัคร เพราะสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน จึงอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงาให้ตื่นตัว ตื่นรู้ในการเลือกตั้ง สว.ในครั้งนี้