เมื่อวันที่ 3 พ.ค.67 ในงาน ‘10 เดือนที่ไม่รอ ทำต่อให้เต็ม 10’ ของพรรคเพื่อไทย งานแสดงวิสัยทัศน์ และความคืบหน้าในนโยบายต่างๆ พร้อมประกาศเป้าหมายการทำงานในอนาคต นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นโยบาย “ดิจิทัลวอลเล็ต”  คือ 1 นโยบายที่สร้างพายุหมุน 4 ลูกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นนโยบายกระจายเงิน 10,000 บาทไปสู่ประชาชนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป 50 ล้านคน จะส่งผลให้เม็ดเงิน 500,000 ล้านบาท เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

พายุหมุนลูกแรกคือจาก ประชาชน สู่ร้านค้า : เมื่อประชาชนซื้อสินค้าในร้านค้า เกิดธุรกรรมหมื่นล้านครั้ง   ในรอบแรก ภายใต้ 2 เงื่อนไขคือใช้เงินภายใน 6 เดือน และใช้ในอำเภอตามบัตรประชาชน  เม็ดเงินจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และจะกระจายตัวในทุกหมู่บ้าน อำเภอ ตำบล ร้านค้า และตลาด เกิดพายุหมุนลูกแรกภายใน 878 อำเภอ ทั่วประเทศพร้อมๆกัน

พายุหมุนลูกที่ 2 จากร้านค้าสู่ร้านค้า : พ่อค้ารายย่อย ยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ทันที ต้องนำไปใช้อีก 1 รอบ การสร้างเงื่อนไขนี้ ต้องการสร้างพายุหมุนขนาดใหญ่ อีก 1 ครั้ง กระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งในรอบนี้ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าสามารถ ใช้ได้กับทุกร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ สามารถใช้ข้ามจังหวัดข้ามภาคได้ 

พายุหมุนลูกที่ 3 จากร้านค้า สู่ภาคการผลิต : ที่ผ่านมาโครงการนี้ถูกตั้งคำถามว่าเงินกำลังจะหมุนไปที่ใด มีการโยนคำตอบโดยฝ่ายค้านว่า เงินจะเข้าเจ้าสัว และ ร้านค้าใหญ่ๆ หรือไม่และจะจบแค่นี้หรือไม่ ถือเป็นการมองเศรษฐกิจไม่ครบระบบ พรรคเพื่อไทยมองว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเดินเข้าไปซื้อของ ในร้านค้าเกิดการผลิตเกิดการจ้างงาน เช่น ประชาชนซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ซื้อกล้วยตาก 1 ถุง กล้วยตาก 1 ถุงไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกขึ้นมา แต่เกิดขึ้นจากการผลิตมีกระบวนการผลิต ในกล้วยตาก 1 ถุงประกอบด้วยถ้วยที่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตพืช คือรายได้ของชาวสวนที่มีเพิ่มขึ้น คือปลายทาง กล้วยตากต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงาน ต้องจ้างแรงงาน คือ รายได้ของแรงงานที่จะเพิ่มขึ้น รายได้ของชาวสวนและรายงานเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ก็จะนำกลับไปซื้อสินค้าอีกครั้งในระบบเศรษฐกิจอีก 1 รอบเกิดพายุหมุนรอบที่ 3 เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ และจะเกิดเช่นนี้หลายรอบ เกิดการหมุนเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ

พายุหมุนลูกที่ 4 คือพายุของด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล วอลเล็ต คือการกระจายเงินผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านระบบชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน  เป็นสถาปัตยกรรมที่ประชาชนยืนยันตัวตนและพุ่งเข้าสู่ซุปเปอร์แอปพลเคชัน ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารต่างๆ ที่เข้าร่วมได้ ภายหลังสถาปัตยกรรมนี้ คือเทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่เบื้องหน้าคือเทคโนโลยีที่ประชาชนใช้ได้อย่างง่ายดายร่วมกับทุกแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

“พายุทั้ง 4 ลูก รวมเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่ กระแทกไปในระบบเศรษฐกิจ ปลุกระบบเศรษฐกิจไทย ชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และนี่คือ ดิจิทัล วอลเล็ต นโยบายจากพรรคเพื่อไทย สู่นโยบายของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” นายเผ่าภูมิ กล่าว


#ดิจิทัลวอลเล็ต #เพื่อไทย #ข่าววันนี้