วันที่ 2 พ.ค.67 นายวิชัย ส่งเสริม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 พบจุดความร้อน 13 จุด ในท้องที่อำเภอกุดชุม 1 จุด พื้นที่สปก.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1 จุด พื้นที่เกษตรกรรม อำเภอป่าติ้ว 2 จุด พื้นที่เกษตรกรรม อำเภอไทยเจริญ 2 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 1 จุด พื้นที่อื่น1 จุด อำเภอมหาชนะชัย 1 จุด พื้นที่อื่น ๆ และ อำเภอเลิงนกทา 6 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1 จุด พื้นที่ป่าสงวน 4 จุดและ พื้นที่เกษตรกรรม 1 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าในขณะที่สภาพอากาศที่จังหวัดยโสธรร้อนระอุทะลุ 40 องศา แต่ชาวบ้านยังเผาพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่องทุกวันและหลายพื้นที่ใน 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร