สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) เตรียมจัดงาน Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024 (SasinIEW) ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567 โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย นิสิตนักศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เนื้อหาหลักของงานมุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม การเปิดกว้าง ผลกระทบเชิงบวกจากภาคธุรกิจ และความยั่งยืน

กิจกรรมหลัก 3 อย่างในสัปดาห์ผู้ประกอบการ (SasinIEW) จะเปลี่ยนความมุ่งหมายให้กลายเป็นการลงมือทำจริง กิจกรรมที่หนึ่งคือการประชุม GCEC ครั้งแรกในทวีปเอเชียและยังเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ในหัวข้อ “New Frontier: Bangkok Summit 2024” ซึ่งสะท้อนแนวคิด “Inclusive Entrepreneurship Driving Impact” หรือการขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและธุรกิจผ่านการเป็นผู้ประกอบการที่เปิดกว้าง อันที่จริงการประชุม GCEC หรือ Global Consortium of Entrepreneurship Centers มีความตั้งใจที่จะจัดงานที่ประเทศไทยมานานแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ ศศินทร์ กล่าวว่า “แน่นอนว่าทวีปเอเชียคือฐานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ไม่ว่าอย่างไร GCEC ก็ต้องมาจัดประชุมที่เอเชียอย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์เอียนชี้ให้เห็นความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางผู้ประกอบการว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เป็นบ่อเกิดของสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงมากมาย และผมมองว่าการเป็นผู้ประกอบการคือกลไกการเติบที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

กิจกรรมถัดมาคือการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2024 (BBC 2024) ซึ่งได้รับการสนับสนุบจาก SCG Chemicals (SCGC) เป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับนิสิตนักศึกษาของศศินทร์ที่ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่สุดในเอเชีย BBC 2024 เริ่มต้นจากการแข่งขันภายในประเทศเมื่อปี 2002 ก่อนจะพัฒนาเป็นเวทีระดับโลกในปี 2008 แชมป์ปีล่าสุดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน และสิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงชื่อเสียงระดับนานาชาติของงาน สอดคล้องกับจุดยืนอันเป็นรากฐานของศศินทร์ นั่นคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลง เกณฑ์การประเมินในการแข่งขันครั้งนี้ให้น้ำหนักกับความยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวก 20 % “เราต้องปรับวิถีชีวิตของเรา เปลี่ยนวิธีทำธุรกิจ และเปลี่ยนวิธีคิด หากเรายังเดินในเส้นทางเดิม จะไม่มีอนาคตสำหรับลูกหลานของเรา เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงและต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ทำเพื่อแค่การสร้างผลกำไรเท่านั้น แต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกด้วย ภาคธุรกิจต้องลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นนี้” ผู้อำนวยการศศินทร์กล่าว

กิจกรรมที่สามคือ Family Enterprise Case Competition – Asia Pacific 2024 (FECC-AP 2024) ศศินทร์ในตำแหน่งแชมป์โลกจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียเพื่อค้นหากลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มองปัญหากรณีธุรกิจครอบครัวระดับภูมิภาคได้ขาดและมีทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมที่สุด ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายในเดือนมกราคมปีหน้าที่รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา

 

สำหรับวิสัยทัศน์ของสัปดาห์ผู้ประกอบการ (SasinIEW) นั้น มร.ลาร์ส สเวนสัน ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ (Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center) กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยจุดประกายการหารือ การเจรจาระดับสากลผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างครอบคลุม 3 กิจกรรม ได้แก่ BBC, FECC และ GCEC “นี่เป็นครั้งแรกที่เรานำกิจกรรมสามอย่างที่เชื่อมโยงกันมารวมไว้ด้วยกัน และจากความสนใจที่ล้นหลามและการตอบรับเชิงบวก เราตั้งใจที่จะพัฒนาให้สัปดาห์ผู้ประกอบการ (SasinIEW) เป็นกิจกรรมประจำปีที่ดึงดูดสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษา บรรษัทข้ามชาติและ SME สถาบันภาครัฐ สตาร์ทอัพ และองค์กรพัฒนาเอกชนมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในวงกว้าง ยกระดับการอภิปราย วางรากฐานสำหรับเครือข่ายและการทำความรู้จักระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจต่อไปให้กว้างไกลกว่าสัปดาห์ผู้ประกอบการ (SasinIEW) และภูมิภาคของเรา”

นอกเหนือจากการหารือที่น่าสนใจแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพันธมิตรยังมีโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายอีกด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศศินทร์ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า กิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการนี้จะ “เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เจรจากันอย่างมีส่วนร่วมในวงกว้าง แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหาร สนทนา อภิปราย และพบปะผู้คนใหม่ ๆ ไม่เพียงแค่ภายในกิจกรรมที่พวกเขาเข้าร่วมโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเยี่ยมชมกิจกรรมและเครือข่ายอื่น ๆ ในงาน โอกาสในการเชื่อมต่อนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงพัก มื้อเย็นที่ทุกคนรวมตัวกัน และเวิร์คช็อป เราคาดหวังว่าจะได้เห็นการเชื่อมต่ออย่างมีพลังในความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างระดับฝ่าย บุคคล องค์กร ภาคส่วน และภูมิภาค” และสิ่งที่ทำให้สัปดาห์ผู้ประกอบการ (SasinIEW)ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของประเทศไทย “กรุงเทพฯ นับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก และประเทศไทยคือประตูสู่เอเชียตะวั้นออกเฉียงใต้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความประทับใจจากผู้คนที่พบปะพูดคุย ได้สัมผัสน้ำใจของชาวไทย การต้อนรับแบบไทย ๆ อาหารเลิศรส และเพิ่มพลังไปในตัว”

ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของกรุงเทพฯ และศศินทร์ในฐานะศูนย์กลางความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการ มร.ดิเบียนดู โบส รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและการพัฒนาของศศินทร์ กล่าวชวนเชิญให้ “ผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์ผู้ประกอบการ (Sasin IEW) ทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมสุดยอด Hult Prize Global Summit ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมชมการแข่งขัน Hult Prize รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ซึ่งนิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการด้านความยั่งยืนจากทั่วโลกจะมาแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน Hult Prize จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน BBC Pitch และกิจกรรม GCEC อีกด้วย และนี่จะเปิดมิติใหม่ให้กับการสนทนา การพบปะ และการสร้างเครือข่าย”

กว่าสี่ทศวรรษที่ศศินทร์ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งในฐานะสถาบันธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ในวันนี้ สัปดาห์ Impact Entrepreneurship Week คือรูปธรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของสถาบันที่ว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่หลักในการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินธุรกิจ สร้างความยั่งยืน และแก้ไขประเด็นทางสังคมเพื่อมุ่งสู่โลกที่เจริญรุ่งเรือง อย่าพลาดงาน สัปดาห์ผู้ประกอบการ (SasinIEW) ในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อ “การสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อ และเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น”

ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ ศศินทร์ กล่าวปิดท้ายด้วยการเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน “หากคุณสนใจสตาร์ทอัพ ขอเชิญมาที่งาน Bangkok Business Challenge หากคุณชื่นชอบการแข่งขันเชิงกรณีศึกษาแก้ปัญหาธุรกิจ อย่าลืมมาเข้าร่วม Asian Family Enterprise Case Competition และหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือต้องการที่จะเป็นการประชุม GCEC จัดขึ้นเพื่อคุณ และเราหวังว่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมทั้ง 3 อย่างให้มากที่สุด”