วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ สมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาตยา นันทวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (ITNS) ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.124 บาท  โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 พร้อมอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้นที่ 25