.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,262 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 413 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 395 จุด พื้นที่เกษตร 240 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 104 จุด เขต สปก. 99 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #แม่ฮ่องสอน 163 จุด ในขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียมพบ 5 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าซึ่งต้องเฝ้าระวังสูงสุดในสุดสัปดาห์นี้ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ และลำปาง 
.
ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศลาว 2,666 จุด ตามด้วยพม่า 1,316 จุด ไทย 1,262 จุด กัมพูชา 628 จุด เวียดนาม 296 จุด และมาเลเชีย  20 จุด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
.
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

สรุปสถิติจุดความร้อน (Hotspot) จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่ประเทศไทย ได้ที่ https://fire.gistda.or.th/dashboard.html

ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น" ควบคู่ด้วย

#GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #ดาวเทียม #ข้อมูลจากดาวเทียม #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟป่า #การประยุกต์ใช้ #พื้นที่เผาไหม้ #เช็คฝุ่น