.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 572 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 267 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 223 จุด พื้นที่เกษตร 35 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 27 จุด เขต สปก. 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #อุตรดิตถ์ 93 จุด
.
ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศพม่า 1,202 จุด ลาว 764 ไทย 572 จุด เวียดนาม 125 จุด กัมพูชา 81 จุด และมาเลเชีย 10 จุด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
.
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

สรุปสถิติจุดความร้อน (Hotspot) จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่ประเทศไทย ได้ที่ https://fire.gistda.or.th/dashboard.html

ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น" ควบคู่ด้วย

#GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #ดาวเทียม #ข้อมูลจากดาวเทียม #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟป่า #การประยุกต์ใช้ #พื้นที่เผาไหม้ #เช็คฝุ่น