วันที่ 17 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมไปยัง นายอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่สาม ของช่วงควบคุมเข้มข้น (16 เมษายน 2567) ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยข้อมูลสะสม 6 วัน (11-16 เมษายน 2567) เกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง บาดเจ็บ 22 ราย เสียชีวิต 11 ราย เมือปีที่แล้ว 11 – 16 เม.ย.66 เกิดเหตุ 20 ครั้ง เจ็บ 22 ราย เสียชีวิต 4 ราย  

โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับและตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 69.44 เหตุเกิดในพื้นที่ 11 อำเภอ คือ อ.หนองพอกและเสลภูมิ 4 ครั้ง อำเภอธวัชบุรี อาจสามารถ และโพนทราย 3 ครั้ง อำเภอ เชียงขวัญ และทุ่งเขาหลวง อำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอโพนทอง เกษตรวิสัย เมืองร้อยเอ็ด และจตุรพักตรพิมาน อำเภอละ 1 ครั้ง สาเหตุเสียชีวิต 11 ราย เกิดจากจักรยานยนต์กับจักรยานยนต์ 4 ราย รถยนต์กับจักรยานยนต์ 2 ราย รถยนต์เฉี่ยวชนคนเดินถนน 1 ราย จยย.เสียหลักล้มเอง 3 ราย สามล้อเครื่องชนกับรถยนต์ 1 ราย  โดยเกิดจาก จยย. 9 ราย ถูกรถยนต์เฉี่ยวชน 1 ราย รถยนต์เฉี่ยวชนสามล้อเครื่อง 1 ราย

ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สะสม 5 วัน พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยานยนต์ ที่ประชุมจึงมีข้อสั่งการ ให้ยังคงความเข้มข้น “ด่านชุมชน” “ด่านครอบครัว” เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ออกจากพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพการจราจร ทางเลี่ยงทางลัด เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย พร้อมปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยเน้นการปฏิบัติงานบนถนนสายหลัก และพิจารณาการตั้งจุดตรวจ จุดบริการในบริเวณที่เหมาะสมอาทิ บริเวณจุดจอดรถ จุดพักรถ หรือบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้