วันที่ 17 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมสุนทรราชวงศา ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดยโสธร นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดยโสธร โดย มีคณะกรรมการศูนย์ร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานของการดำเนินงานมีรายงานอุบัติเหตุสะสมเกิด 3 ครั้ง พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร1 ครั้ง อำเภอป่าติ้ว 1ครั้ง เสียชีวิต1รายเพศชาย และอำเภอเลิงนกทา 1ครั้งมีผู้เสียชีวิต 1ราย เป็นหญิง รวมเสียชีวิตสะสม2ราย และจังหวัดยโสธรมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ทุกอำเภอ และตำบล หมู่บ้าน ทั้งนี้จากการเรียกตรวจมาตรการ 10 รสขม ส่วนมากพบไม่สวมหมวกนิรภัย ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาแล้วขับขี่จึงทำให้เกิดการเสียชีวิตในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าสำหรับอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติ ประกอบด้วย 1.อำเภอค้อวัง 2.อำเภอมหาชนะชัย 3.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 4.อำเภอทรายมูล 5.อำเภอกุดชุม และ 6.อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร