เมื่อวันที่ 16 เม.ย.67  ดร.รัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี   ได้รับแจ้งจากนายธงชัย  อิ่มอร  กำนันตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ว่าได้มีเหตุพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียจำนวนหลาย  จึงได้รุดตรวจเยี่ยมสถานการณ์พายุเกิดขึ้นที่ตำบลโคกตูม และ ตำบลนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี  ทราบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เช่น หมู่ 1 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย, บ้านนายสมพิศ เดชบำรุง บ้านเลขที่ 25 หมู่ ที่ 1 หลังคาสังกะสีเปิดได้รับความเสียหายบางส่วน,หมู่ 2 บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รอลงพื้นที่สำรวจพร้อมกับ เทศบาลตำบลโคกตูม,หมู่ 3 เบื้องต้นบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง นางบุญส่ง สังขพงษ์  บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ 3 ,เสาไฟหักขวางทางเข้าออกซอยจัดสรรได้แจ้งไฟฟ้าแล้ว,หมู่ 4  บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง,นางไพลิน ในเมือง หมู่ 5 ปั๊มน้ำมัน และ บ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย,บ้านนางจำลอง วงษ์ที ,บ้านนางสุมาลี กลิ่นสูคนธ์,บ้านนางณิชกุล แสงอินทร์,น.ส.สุกัญญากาญจนโพธื์กระเบื้องหลังคาเสียหาย30แผ่น,นายพิศณุ แสงทอง สังกะสีบ้านเสียหายบางส่วน,หมู่ 6 ไม่มีความเสียหาย,หมู่ 7

เบื้องต้นได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน,หมู่ 8 ไม่มีความเสียหาย,หมู่ 9 ไม่ได้รับความเสียหายครับ} หมู่ 10 บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รอลงพื้นที่สำรวจพร้อมกับ เทศบาลตำบลโคกตูม,นางสมนึก  อุบลวัฒน์,บ้านเลขที่ 84/1 หมู่10 หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย,นางสาวขันทอง อิ่มศรี บ้านเลขที่ 12 หมู่10ต้นขนุนหักโคนได้รับความเสียหาย ,นายสุมิตร ทองคบ้านเลขที่ 73 หมู่ 10 หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย,นางสาวชุรีพร ยุ้งศิริบ้านเลขที่ 129 หมู่ 10หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย, หมู่ 11 เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับเสียหาย 2 หลัง, หมู่ 12 ไม่มีความเสียหาย,หมู่ 13 เบื้องต้นได้รับความเสียหาย 2 ราย  ,นางลูกชิ้น  สีม่วง  บ้านเลขที่ 8  หมู่ 13  โรงครัวได้รับความเสียหาย,นางสุริยา  ดอกสันเทียะ  บ้านเลขที่ 16 หมู่ 13 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย,หมู่ 14 ไม่มีความเสียหาย, หมู่ 15 เบื้องต้นได้รับความเสียหาย 3 หลังคาเรือน,หมู่ 16 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน,นาง สายหยุด สุวรรณอ่อน