นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (15 เมษายน 2567) ในช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารบางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขบวนรถทางไกล และขบวนรถชานเมือง ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการสูงสุด

สำหรับภาพรวมการโดยสารที่เดินทาง เมื่อวานนี้ (14 เมษายน 2567) การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 1 ขบวน และเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีเดินประจำ 214 ขบวนต่อวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 76,429 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 37,568 คน ผู้โดยสารขาเข้า 38,861 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 27,443 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18,504 คน สายเหนือ 12,689 คน สายมหาชัย 8,220 คน สายตะวันออก 8,145 คน และสายแม่กลอง 1,428 คน

นอกจากนี้ ด้านมาตรการความปลอดภัย การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านปฏิบัติการของทุกหน่วยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการดูแลความเรียบร้อย โดยได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนรถไฟ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์ปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้เพิ่มกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งบนขบวนรถ และสถานี นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสภาพทางให้มีความปกติมั่นคงปลอดภัยต่อการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน

ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ และหากเห็นป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ ป้ายหยุด ป้ายเตือนรูปกากบาท“ระวังรถไฟ” ป้ายทรงสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีอำพันมีเครื่องจักรไอน้ำและรั้วกั้น ให้ชะลอความเร็ว และดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟแล่นผ่านมา เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย