วันนี้(10 เม.ย.) ธ.ก.ส.โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รอบที่ 9 อีกกว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยวันนี้เป็นการโอนรอบที่ 9 จำนวนกว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงิน 60 ล้านบาท

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้วได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.2566 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2566 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566 รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2567 รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2567 รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2567 รอบที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2567 และรอบที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2567 รวมกับการโอนเงินรอบที่ 9 ในวันนี้ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 4.67 ล้านครัวเรือน เป็นเงินถึง 53,288 ล้านบาท

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com 

#ธกส #ค่าบริหารจัดการข้าว #ชาวนา #ข่าววันนี้ #สยามรัฐวันนี้