"สุริยะ" เผย 6 สายการบินเพิ่มไฟล์ท-ลดค่าตั๋ว 3 เส้นทางฮิตสงกรานต์ 4-14% 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน ไปดำเนินการจัดเตรียมแผนเพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 และให้สายการบินจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินแพง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนด้วยนั้น

โดย กพท.ได้รับการประสานจาก 6 สายการบิน ที่ให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย สายการบินไทย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท และได้จัดสรรตารางเวลาการบินของสนามบิน และการขออนุญาตทำการบิน ในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน และวันที่ 15-16 เมษายน 2567 โดยมีจำนวนเที่ยวบินพิเศษเพิ่มขึ้น 104 เที่ยวบิน จำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก 17,874 ที่นั่ง ซึ่งจะทำการบินไปยังสนามบินหลักให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต, เชียงใหม่, สมุย, อุบลราชธานี, อุดรธานี และขอนแก่น

ทั้งนี้จากการรายงานของ กพท.ระบุว่า ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าโดยสารของวันที่ 12 เมษายน 2567 คาดการณ์ว่า ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันแรก โดยทุกสายการบิน ได้รายงานสัดส่วนการจำหน่ายราคาบัตรโดยสารในแต่ละระดับราคา ใน 3 เส้นทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กระบี่ โดยพบว่าเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,501-3,000 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,611 บาท/เที่ยวบิน ขณะที่เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,001-2,500 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,346 บาท/เที่ยวบิน และเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,501-3,000 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,797 บาท/เที่ยวบิน

โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์กับราคาบัตรโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ของสายการบินที่ให้บริการแบบต้นทุนต่ำ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.66 เทียบกับวันที่ 12 เม.ย.67 ใน 3 เส้นทางการเดินทางยอดนิยมของประชาชนช่วงเทศกาล พบว่าเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 284 บาท/เที่ยว หรือลดลง 9.8% ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 383 บาท/เที่ยว หรือลดลง 14% และเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 111 บาท/เที่ยว หรือลดลง 3.8%

ขณะเดียวกัน กพท. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการกระจายข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว อาทิ การแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า รวมทั้งเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินในหลายช่องทาง เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายในสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการเดินทางให้ได้ตั๋วเครื่องบินในราคาที่เหมาะสม ตรวจสอบการกำหนดราคาบัตรโดยสารภายในประเทศของทุกสายการบินผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มการตรวจสอบค่าโดยสาร ณ จุดจำหน่ายที่สนามบินในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเกินเพดานราคา สามารถแจ้งหลักฐานได้ที่ https://portal.caat.or.th/complaint/  

#สายการบิน #ลดค่าตั๋ว #ข่าววันนี้ #สงกรานต์ #สยามรัฐวันนี้ #คมนาคม