วันที่ 3 เม.ย.67 นายวิชัย ส่งเสริม ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณสวนสาธารณพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

จากการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 48.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานและสำหรับการตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 พบจุดความร้อน 12 จุด ในท้องที่อำเภอค้อวัง 4 จุด อำเภอคำเขื่อนแก้ว 3 จุดอำเภอป่าติ้ว 2 จุดและอำเภอเลิงนกทา 3 จุดดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดยโสธรงดเผาเพื่อป้องกันฝุ่นPM 2.5 เพื่อสภาพอากาศของจังหวัดยโสธรจะได้ดีขึ้น