ทรงพระเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

กระทรวงศึกษาธิการ