นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (เพศชาย ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท ผู้ช่วยช่าง (ช่างไฟฟ้า) (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2612

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท ผู้ประสานงานปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท เวชกรฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 3 อัตรา กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,200 บาท กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 550 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,100 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 มีนาคม 2567 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

สำนักการคลัง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,200 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองรายได้ สำนักการคลัง ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มีนาคม 67 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2221 3811, 0 2224 8266

สำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมายและคดี จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 เขตจตุจักร หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/market ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 เมษายน 2567 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0740 – 42 ต่อ 23