โฆษกมหาดไทยเตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จกำหนดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เผยกระบวนการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่มีการลงนามกับมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบ ย้ำ! ขอให้รอประกาศทางการจาก สถ.อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.67 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ได้มีการแชร์ข้อมูลกำหนดการเปิดสอบบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสื่อสังคมออนไลน์ ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ขณะนี้ไม่เป็นความจริง ขออย่าหลงเชื่อ ให้รอติดตามการประกาศที่เป็นทางการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง

“เนื่องจากได้มีประชาชนยื่นข้อร้องเรียนว่าได้มีการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการสอบท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้กระบวนการดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น ทำให้ สถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการสอบยังไม่ได้ลงนามสัญญากับมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ชนะการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดสอบในปีนี้ ซึ่งเมื่อยังไม่มีการลงนามในสัญญา กำหนดการเปิดสอบต่างๆ จึงยังไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอน ข้อมูลที่การเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ จึงไม่เป็นความจริง ขอให้ติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการจาก สถ. กระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ให้นโยบายกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจัดสอบคัดเลือกบุคลากร เข้ารับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะต้องปลอดการทุจริต โดยให้กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  วางแนวทางป้องกันการทุจริต และการตรวจสอบที่เข้มงวด

โดยหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนต้องร่วมกันรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง อาญา และโทษวินัย ตั้งแต่ผู้ดำเนินการให้มีการสอบอย่าง สถ. มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดการสอบ  ผู้เข้าสอบ ผู้เรียกรับเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า จะได้ข้าราชการท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำงานรับใช้ประชาชน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่อย่างมาก จำเป็นต้องได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ปราศจากการทุจริต