วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุกส่วนตัว เนื่องในวันสตรีสากล ระบุว่า

“เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น”

เนื่องในวันสตรีสากลผมขอแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงที่เริ่มต้นจากการเรียกร้องค่าแรงและชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรม มาสู่การเรียกร้องสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง จนมาถึงการเรียกร้องสิทธิในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น เช่น สิทธิเหนือร่างกาย สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ ไปถึงสิทธิในเรื่องการใช้คำนำหน้าชื่อ

สำหรับผม สิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน ผมอยากให้เราก้าวข้ามและร่วมกันขจัดอคติทางเพศ มองเห็นทุกคนในฐานะมนุษย์มากกว่ามองเห็นความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชาย

ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผมจะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันทุกมาตรการ และนโยบายเพื่อขจัดอคติทางเพศ ทั้งในมิติกฎหมายและมิติวัฒนธรรม เพราะนี่คืออุปสรรคของผู้หญิงและเด็กหญิงในการเข้าถึงโอกาสทั้งในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ ไปจนถึงการปกป้องตัวเองจากความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากคติของสังคมชายเป็นใหญ่ เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ก้าวข้ามอคติทางเพศ เดินไปสู่สังคมที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน บนฐานของครอบครัวที่อบอุ่น

ร่วมกัน empower ผู้หญิงและเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงด้วยกันครับ"

 

#วันสตรีสากล #นายกฯเศรษฐา