เมื่อเวลา 19.05 น. วันที่ 27 ก.พ. 2567 ที่จังหวัดปัตตานี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง  เยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับคณะกรรมการกลางอิสลาม โดยตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมอ่านดุอาอ์ขอพรจากพระเจ้าให้นายกฯ มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข

จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมมัสยิด รู้สึกประทับใจ ทั้งนี้ จากการรับฟังรายงานทราบว่ามัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 2506 ถือว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงาม วันนี้ตนเองนำรัฐมนตรีมาหลายท่านมาดูโอกาสของจังหวัดชายแดนภาคใต้และดีใจที่ได้มาจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดแรก ได้มาดูวัฒนธรรมประเพณี ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดปัตตานี ยืนยันรัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อให้จังหวัดเมืองรองสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้สู่จังหวัด โดยมอบให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ไปดูเรื่องสาธารณูปโภคทั้งหมดของมัสยิดกลาง