"แก้วสรร" ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ปปช.แจ้งพักโทษนายทักษิณผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 นายแก้วสรร อติโพธิ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องขอแจ้งเค้ามูลการพักโทษนายทักษิณโดยผิดกฎหมาย พร้อมแนบตัวอย่างแบบประเมินความสามารถช่วยตัวเองของผู้สูงอายุ มีเนื้อหาว่า

ด้วยได้ทราบว่าขณะนี้ ปปช.กำลังตรวจสอบว่า การพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ซึ่งผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  พบว่า คำสั่งพักโทษนี้มีเค้ามูลว่าไม่ถูกต้อง  จึงขอแจ้งข้อมูลมาเพื่อประกอบการตรวจสอบของท่านต่อไป ดังนี้

ข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์การพักโทษของกรมราชทัณฑ์ในประกาศกรมลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นองค์ประกอบสามประการประกอบกัน คือ

๑. นักโทษอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป

 ๒. รับโทษมาแล้วเป็นเวลา ๖เดือนหรือ ๑/๓ ของโทษตามหมาย  แจ้งโทษ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเงื่อนเวลาใดจะยาวกว่ากัน

 ๓.นักโทษนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

โดยองค์ประกอบข้างต้น  นักโทษสูงอายุที่ติดคุกมา ๖ เดือนจะพักโทษได้หรือไม่นั้น  สภาพร่างกายต้องเสื่อมถึงขนาดด้วย  มิใช่ว่าอายุมากแล้วติดคุกมาระยะหนึ่ง ก็พักโทษได้เลย 

ข้อเท็จจริง ตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์เรื่องการพักโทษนายทักษิณ  ระบุแต่เพียงเงื่อนไขทางอายุและเวลาที่ต้องโทษเท่านั้น มิได้ยืนยันระบุให้เห็นเลยว่านายทักษิณ มีสมรรถภาพช่วยเหลือตัวเองได้เพียงใด  ซึ่งเมื่อไม่มีการตรวจสอบให้ปรากฏองค์ประกอบในข้อนี้ การพักโทษที่ออกคำสั่งไปจึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายอย่างปฏิเสธไม่ได้

คำขอ ขอให้ตรวจสอบว่า คำสั่งพักโทษนี้ได้มีการประเมินสมรรถภาพของนักโทษแล้วหรือไม่ มีหลักฐานตามใบประเมินของกรมอนามัยมาแสดงโดยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน ๑๑ คะแนนตามที่กำหนดไว้ในประกาศหรือไม่ พร้อมกันนี้ผมก็ขอส่งตัวอย่างแบบประเมินมาเพื่อพิจารณาแล้วด้วย 

อนึ่งการพักโทษผู้สูงอายุในรอบนี้ กรมราชทัณฑ์แจ้งว่าทั้งประเทศมี ๘ คน ดังนั้นหากตรวจสอบพบว่าการพักโทษครั้งนี้ มีนายทักษิณคนเดียวที่ไม่ได้ถูกประเมินสมรรถภาพ กรณีก็จะชัดเจนทันทีว่ามีความทุจริตเกิดขึ้นแล้ว ส่วนเรื่อง ๖ เดือนที่ผ่านมา นายทักษิณจะป่วยหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้นั้น จะเป็นจริงหรือไม่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ต้องขอให้ทาง ปปช.เร่งตรวจสอบต่อไปให้ปรากฏความจริงด้วย

 ต่อไปนี้คือตัวอย่างแบบประเมินความสามารถช่วยตัวเองของผู้สูงอายุ

 

 

#แก้วสรรอติโพธิ #ทักษิณ #ปปช #ทักษิณชินวัตร #พักโทษ