วันที่ 16 ก.พ. 2567 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย เข้าพบ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ที่ห้องรับรอง พรหมนอก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
โดยมี Matt Parker ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้กำกับกลยุทธ์ และ Adam Grush ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย ส่วน Krittiya Jantanamalaka ผู้อำนวยการประเทศไทย เป็นผู้บริหารมูลนิธิเพื่ออิสรภาพ 

ทางมูลนิธิเพื่ออิสรภาพ ยอมรับว่า หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจัดระดับใน Tier 2 จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ค.ศ. 2023 ของสหรัฐอเมริกา
พร้อมนำเสนอการช่วยเหลือด้านเครื่องมือที่ทันสมัย ในการทำงานกับภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยี การสืบสวน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคและอาสาสมัครจากหลายประเทศ และมีการดำเนินงานในอินเดีย กัมพูชา และประเทศไทย 

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนี และเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ในการบังตับใช้กฏหมาย จากนี้ไป ก็พร้อมร่วมมือกับมูลนิธิเพื่ออิสรภาพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างยั่งยืน