เมื่อวันที่ 13 ก.พ.67 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 07.00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 57.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1.เขตคลองสามวา 73.0 มคก./ลบ.ม.

2.เขตมีนบุรี 68.3 มคก./ลบ.ม.

3.เขตบึงกุ่ม 67.6 มคก./ลบ.ม.

4.เขตบางบอน 67.2 มคก./ลบ.ม.

5.เขตหนองจอก 66.8 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ

48.6 - 62.1 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพตะวันออก

51.1 - 73 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพกลาง

44.3 - 65.8 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพใต้

49.7 - 63 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงธนเหนือ

55.9 - 64 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงธนใต้

47.9 - 67.2 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

 

 

#ค่าฝุ่นPM25 #ฝุ่นPM25 #PM25 #กทม #ฝุ่นพิษ