“รัดเกล้า” รองโฆษกรัฐบาล แจ้งข่าวดีสำหรับประชาชน​คนมีบ้าน​ที่ต้องการกู้เงินเสริมสภาพคล่อง ธนาคารออมสิน คิกออฟ 2 โครงการ "บ้านให้เงิน" และ​ "สินเชื่อเคหะ"

วันที่ 10 ก.พ. 67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนากยรัฐมนตรี เปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารออมสินได้เปิดตัวอีกครั้งกับ 2 โครงการดีๆ  ที่คนมีบ้านควรรู้ โดย kick off  โครงการ  "บ้านให้เงิน" ยื่นกู้ภายใน 15 พ.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรม สัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิ.ย. 2567 และ โครงการ​ "สินเชื่อเคหะ" เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 15 เม.ย. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พ.ค. 2567

โดยจุดเด่นของโครงการ  "บ้านให้เงิน" คือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น /อัตราดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 4.840% (MRR-2.005%) /วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท / ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

ขณะที่โครงการ "สินเชื่อเคหะ” ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร​  มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และมีอาชีพและรายได้แน่นอน​  นั้นมีจุดเด่น คือเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.590% ต่อปี (6 เดือนแรก) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.083% – 5.725% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด) / ผ่อนล้านละ 3,000 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) หลังจากนั้น 7,700 บาท/เดือน(คำนวณจากแบบอัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกัน สำหรับลูกค้าทั่วไปวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท) / สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)