วันที่ 30 ม.ค. 67 เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงกรณีที่กองทัพบกไม่พบต้นขั้วใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์   ทองสุวรรณ์  สส. ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล  ว่าต้องแยกออกเป็น 2 เรื่อง ซึ่งนายจิรัฏฐ์ ยืนยันว่า ได้รับใบ สด.43 มาจากเจ้าหน้าที่จริงๆ และคาดว่าทางนายจิรัฏฐ์ พร้อมจะให้ทุกฝ่ายตรวจสอบ   

ขณะที่พรรคก้าวไกล ในฐานะสถาบันทางการเมือง ก็ยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตาม และใช้กระบวนการกฎหมายของพรรค ในฐานะพรรคการเมืองที่เข้ามาทำงาน เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศ และได้เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชน  ยินดีให้ตรวจสอบการทำงานอยู่แล้ว   รวมไปถึงหากศาลต้องการความร่วมมือผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ก็ยินดีอยู่แล้ว