บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด พร้อมเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยการชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนด 100% ในวันที่ 15 ม.ค.67 มูลค่า 3,826 ล้านบาท และพร้อมชำระหุ้นกู้รอบถัดไปตามกำหนดในเดือนก.ค.67 มูลค่า 3,231 ล้านบาท

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระหุ้นกู้คืนตามกำหนด 100% ให้กับนักลงทุนทุกท่านในวันที่ 15 มกราคม 2567 มูลค่า 3,826 ล้านบาท และพร้อมชำระคืนหุ้นกู้รอบถัดไปตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2567 มูลค่า 3,231 ล้านบาท 

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้จุดยืน URBAN LIVING SOLUTIONS เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งช่วยในการแก้ปัญหาของคนเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งในเรื่องยอดขาย (Pre-Sales) ที่เติบโตขึ้น 11% หรือ 19,535 ล้านบาท ยอดโอนที่สามารถเติบโตขึ้น 10% หรือ 13,186 ล้านบาท และยอดขายตลาดต่างประเทศ (INTER MARKET) เติบโตขึ้น 102% หรือ 6,989 ล้านบาท รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน ANANDA SURE 

ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลุยตามแผนธุรกิจใหม่ที่วางไว้ทั้ง New Projects , New Businesses และ New Global Partners  และยังคงยึดมั่นที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับคนเมือง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของคนเมืองทุกคน เตรียมพบกับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เพราะที่ “อนันดา ชัวร์ แน่นอน” เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 

#อนันดา #ANAN #คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า