วันที่ 7 มกราคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 กล่าวถึงกระบวนการจัดทำประชามติและแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของครม.ว่าขณะนี้คณะกรรมการที่ดำเนินการเรื่องนี้กำลังเขียนสรุปรายงาน โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่แตกต่างให้ครบถ้วน และจะพยายามเอาเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ภายในเดือนมกราคมนี้ แต่หากทำเรียบร้อยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป พร้อมกับย้ำว่าในไตรมาสแรกจะมีความชัดเจนทุกอย่าง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมด แต่ได้รายงานคร่าวๆไปว่ามีสภาพเป็นอย่างไรความเห็นที่แตกต่างเป็นอย่างไร ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ไปรวบรวมให้เต็มที่ และสรุปเข้ามา

นายภูมิธรรม ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ล่าช้า ขณะนี้ถือว่าทำตามขั้นตอน ที่บอกว่าภายในสิ้นปีจะเอาให้จบก็ ถือว่าสรุปขั้นสุดท้ายก็ถือว่าจบแล้ว แต่ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเขียนรายงาน ต้องเอารายงานเข้ามาเสนอ ครม. ให้เห็นทุกด้านทั้งความเห็นต่าง เห็นชอบอย่างไร คณะรัฐมนตรีจะได้ช่วยกันพิจารณา