อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชนากานต์ เยี่ยมวิญญะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เกวลิน เมธาคุณเกวลิน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์  บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่  (TSE)  ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัทในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2566 โดยกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้ (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า) จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Onikoube กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อไตรมาส 2/2566 ที่ผ่านมา