กองอำนวยการจัดงานกาชาด   ขอเชิญผู้สนใจร่วม “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23.00 น. รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กาลก่อน • กาลนี้ • กาลหน้า” สำราญใจในวันวานสู่งานวันกาชาด 100 ปี พร้อมเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงาน โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม การไฟฟ้านครหลวง และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดฯ ร่วมงาน

โดย ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ และเป็นครั้งแรกที่สภากาชาดไทยได้จัดทำสลากกาชาดจำหน่ายเองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยโดยมีจำหน่ายทั้งแบบเดี่ยวและแบบเล่ม สามารถซื้อได้ที่ www.งานกาชาด.com นอกจากนี้ยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการซื้อสลากกาชาดออนไลน์ได้กับอีก 8 หน่วยงานเช่นกัน และพยากรณ์ออนไลน์ มีนักพยากรณ์เข้าร่วมจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ สิริวัฒนาพยากรณ์ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย และการจำหน่ายสินค้า E-Commerce ร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ ร้านค้าเหล่ากาชาดจังหวัด ร้านค้าเอกชน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านสภากาชาดไทย ฯลฯ