อุบัติเหตุซ้ำซาก! ยกเลิกรถทัวร์2 ชั้น กทม.-นาทวี  สภาผู้บริโภค ชี้ถึงเวลาเสนอคมนาคม ทบทวนมาตรการความปลอดภัย พร้อมคุ้มครองเยียวยาผู้โดยสารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยสภาผู้บริโภคเปิดรับให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทุกคนให้ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม

จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางสองชั้น สายกรุงเทพ-นาทวี ของบริษัท ศรีสยามเดินรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง บริเวณริมถนนเพชรเกษม ช่วงหลัก กม.331 ในพื้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเช้ามืดวันที่ 5 ธันวาคม 2566 และทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 14 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า จากข้อมูลในที่เกิดเหตุเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและสภาพร่างกายของผู้ขับรถที่อาจจะมีอาการหลับใน หรือมีอาการวูบจนเป็นสาเหตุที่ทำให้รถโดยสารเสียหลักและทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 14 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก อีกทั้งยังพบปัญหาการจำหน่ายตั๋วที่ไม่ตรงกับรถที่วิ่งจริง โดยพบว่าตั๋วโดยสารเป็นของบริษัทหนึ่งและรถที่เกิดเหตุชื่อบริษัทข้างรถเป็นอีกบริษัทหนึ่ง รวมถึงสภาพรถที่นำมาใช้งานว่าตรวจสภาพครั้งล่าสุดเมื่อใด พร้อมนำมาใช้งานและภายในรถมีเข็มขัดนิรภัยให้ผู้โดยสารหรือไม่ โดยที่อุบัติเหตุในลักษณะนี้มักเกิดจากสาเหตุซ้ำซากที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น และทบทวนมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะให้กับผู้บริโภคโดยทันที โดยเฉพาะมาตรการกำกับคุณภาพคนขับรถโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสองชั้นที่ต้องมีทักษะความชำนาญ และความปลอดภัยสูงกว่าปกติ และต้องประกาศให้สิทธิของผู้โดยสารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้ได้รับความคุ้มครอง ไม่ถูกละเมิดสิทธิ์ซ้ำซ้อน ส่วนกรณีทายาทของผู้เสียชีวิตควรได้รับสิทธิค่าสินไหมทดแทนเต็มวงเงินจากประกันภัยภาคบังคับและประกันภาคสมัครใจ และต้องไม่ถูกตัดสินเรียกร้องค่าเสียหายอื่นเพิ่มเติมจากสัญญาประนีประนอมยอมความ

รวมถึงทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างรถโดยสารสองชั้นที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมต่อการให้บริการและความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือไม่ เพราะปัจจุบันยังมีรถโดยสารสองชั้นวิ่งให้บริการอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศ โดยที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตรวจสอบได้เลยว่ารถโดยสารสองชั้นคันดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาแล้วกี่ปี ผ่านการตรวจสภาพรถประจำปีเมื่อไหร่ มีประกันภาคบังคับ – ภาคสมัครใจ และผ่านการทดสอบความลาดเอียงมาแล้วหรือไม่อย่างไร ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสองชั้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้สภาผู้บริโภคขอให้ข้อมูลสิทธิการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะครั้งนี้ โดยผู้โดยสารบาดเจ็บและเสียหายจะมีสิทธิเรียกร้องความเสียหายได้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การเรียกค่าสินไหม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

1.      ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท

2.      ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท/คน

3.      สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 200,000 - 500,000 บาท/คน

4.      ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

ส่วนที่ 2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำหรับกรณีเสียชีวิต ขั้นต่ำรายละ 500,000 บาท บาดเจ็บ  )**รายละเอียดขึ้นกับกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่ทำเอาไว้

1.      ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ

2.      ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ

3.      ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ -ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ หรือได้รับการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากผู้ให้บริการ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถร้องเรียนออนไลน์กับสภาผู้บริโภคส่วนกลาง ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tcc.or.th/  หรือหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์ 032 908 288/061 436 5554 หรือไลน์ ออฟฟิเชียล (Line OA) : TCC032 หรือ Facebook : หน่วยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค