ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำพสกนิกรทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

   วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อัยการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธี 

       

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีได้นำทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอ่างทองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดมา