เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.สั่งดำเนินคดีอาญากับ นายรักษ์ศักดิ์ พันธ์อุโมงค์ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 101 ประกอบมาตรา 164 วรรค 1 ซึ่งมีโทษหนักจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 เม.ย.66 นายนเรศ รัศมีจันทร์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 เชียงราย หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ผู้ร้องได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของตนเอง เป็นข้อความนโยบายด้านการเกษตร และวิธีทำอาชีพเกษตรกรรมให้สำเร็จ โดยนายรักษ์ศักดิ์ ได้ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวว่า "ถ้าให้วัวผม 1 ตัว จะกาเบอร์ 3 แน่นอนครับท่าน"

เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวสื่อความหมายได้ว่าถ้านายนเรศให้วัวแก่นายรักษ์ศักดิ์ 1 ตัว นายรักษศักดิ์จะลงคะแนนให้กับนายนเรศ ซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข 3 ประกอบกับเมื่อนายนเรศส่งข้อความตอบกลับว่า "ผมว่าคุณคงเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแล้ว อยากได้ต้องลงทุนเองครับ" นายรักษศักดิ์ ยังส่งข้อความต่ออีกว่า "งั้นไม่กาทั้งพรรคทั้งคนสมัครครับ ผมจะกาพรรคภูมิใจไทย และผู้สมัครเบอร์ 7 ครับ"

รวมทั้งนายรักษศักดิ์เคยส่งข้อความถึงนายนเรศผ่านแอพพลิเคชั่นแมสเซนเจอร์ ว่า "ผมจะกาเบอร์ 3 แลกกับวัว 1 ตัวครับ ทำงาน 4 ปี คุ้มแสนคุ้มครับ" ซึ่งข้อความว่า "กา" แสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายรักษศักดิ์ ที่ประสงค์จะเรียกรับวัว 1 ตัว จากนายนเรศ เพื่อแลกกับการลงคะแนนให้ แม้นายรักษศักดิ์จะให้ถ้อยคำว่า "ตนเองส่งข้อความดังกล่าวเพราะต้องการหยอกล้อ ก็เป็นเพียงการปฏิเสธลอยๆ ง่ายต่อการกล่าวอ้างเพื่อให้ตนเองพ้นความรับผิด" ข้อกล่าวอ้างของนายรักษ์ศักดิ์จึงไม่อาจรับฟังได้ กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายรักษศักดิ์เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน อันเป็นการฝ่าฝืนพรปว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 101 ประกอบมาตรา 164 วรรค 1