พณ.ประสานโรงสีเข้ารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาหลังฝนตกชุก ทำข้าวมีความชื้นสูง ลดผลกระทบราคาร่วง

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้หารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมโรงสีภาคอีสาน และพาณิชย์จังหวัด ให้ช่วยดูแลสถานการณ์จำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิในภาคอีสาน หลังพบว่าในช่วงที่ผ่านมา บางพื้นที่ มีฝนตกชุก และชาวนาเร่งเก็บเกี่ยว ทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาลดลงตามคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้โรงสี ช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่เพิ่มขึ้น และสั่งการให้พาณิชย์จังหวัด เร่งเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่เปิดแล้ว 46 จุดใน 27 จังหวัด ให้ครอบคลุมการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในทุกพื้นที่ รวมทั้งได้ประสานให้โรงสีนอกพื้นที่ เข้าไประดมช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพิ่มเติมอีกทาง มั่นใจว่า หลังจากที่ฝนได้ทิ้งช่วง คาดว่าสถานการณ์ราคาข้าวจากนี้ จะปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้รัฐบาลมีมาตรการชะลอการขายข้าวเปลือก เป้าหมาย 3 ล้านตัน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน และได้รับเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปใช้จ่ายก่อนโดยไม่ต้องเร่งขาย โดยเปลือกข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมนอกพื้นที่ 10,500 บาทต่อตัน ข้าวปทุมธานีและข้าวเหนียว 10,000 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า 9,000 บาทต่อตัน และหากนำไปฝากเก็บที่สหกรณ์ เกษตรกร จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าฝากเก็บละ 500 บาทต่อตัน ส่วนสหกรณ์ได้ 1,000 บาทต่อตัน นอกจากนี้หากไปขายข้าวเปลือกที่สหกรณ์ จะได้รับราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดที่ความชื้นไม่เกิน 25% ในราคา 12,200 บาท ต่อตัน ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติวงเงินไปแล้ว 56,321 ล้านบาท ช่วยเหลือค่าบริหารจัดการ ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ สูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

#พาณิชย์ #ราคาข้าว #ชาวนา #โรงสี #สมาคมโรงสีข้าวไทย