รมว.แรงงาน สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งสอบข้อเท็จจริงพร้อมช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กรณีนายจ้างรับบริหารจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างกว่า 500 คน 
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีสื่อออนไลน์นำเสนอข่าวนายจ้างรับบริหารจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างกว่า 500 คน ว่า ผมรู้สึกห่วงใยลูกจ้างกลุ่มนี้จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เบื้องต้นได้รับรายงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (สรพ.3) ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนายจ้างว่า มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 60 คน ได้มายื่นคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงานถูกนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม 2566 (วันที่ 26 เม.ย.-25 พ.ค.66) รวมเป็นเงินค่าจ้าง 1,279,225 บาท ค่าล่วงเวลา 11,259.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,484.38 บาท และทราบว่าในวันนี้ (7 มิ.ย.66) จะมีลูกจ้างกว่า 100 คน มาขอให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงาน ผมได้มอบหมายให้นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม กสร.รับหนังสือจากตัวแทนลูกจ้าง และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงเฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงานของนายจ้างรายนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป 

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า หลังจากรับคำร้อง (คร.7) แล้ว พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (สรพ.3) จะเชิญนายจ้างมาพบเพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม หากพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะเร่งดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป สำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบกรณีนายจ้างรายนี้ สามารถติดต่อขอคำปรึกษา หรือยื่นคำร้อง (คร.7) ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท้องที่ที่ลูกจ้างทำงาน หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโทร. 1546