"ททท.ภาคกลาง" ร่วมพันธมิตรเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวทางรถยนต์ BCG Road Trip รักษ์โลกพลังงานใหม่  'คาราวาน C2 Connect plus 2023' วันที่ 26-28 พ.ค. 2566  เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม


วันที่ 29 พ.ค 2566 ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ น.ส.สุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ BCG Road Trip ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘คาราวาน C2 Connect Plus 2023’ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2566 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคภาคกลาง เพื่อนำเสนอเมนูประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงแนวคิด Trendy C2 ของภูมิภาคภาคกลาง พร้อมสร้างพันธมิตรใหม่ และเพิ่มจุดขายสินค้าบริการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด BCG Model มุ่งเน้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น

ทั้งนี้ มีภาคเอกชนผู้ร่วมจัดกิจกรรมได้แก่ บริษัทบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GWM)  , เที่ยวไทยฯลฯ ,ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แป้งโกกิ ขนมหม้อแกง ชิดชนก สคูลบัส สยามพีเคดี น้ำแร่เพชรศิลา และโปร ทัวร์ แอนด์อีเว้นท์ เป็นต้น

น.ส.สุรีพร กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดความยั่งยืน ได้กำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดกระแส การเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ สร้างกระแสให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น พร้อมเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค ต่อยอดมาตรฐานของสินค้าให้เกิดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูมิภาคภาคกลาง ต่อยอดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) พร้อมทั้งลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste)
​​​​​​​
สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะเน้นไปที่ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG ในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง อาทิ ไร่แห้วมีคุณอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้วที่ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า ร่วมทำกิจกรรม CSR ที่บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี ท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ,สปาเกลือเพื่อสุขภาพกังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี และท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เกษตรแนวใหม่ ที่สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ลุงศิริ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด (Zero Waste)
​​​​​​​
ไฮไลท์สำคัญกิจกรรมนี้ คือ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้อนุเคราะห์พาหนะรถยนต์ไฮบริด ยี่ห้อ Haval รุ่น H6 จำนวน 6 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงานในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการเดินทางทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวภายในประเทศเกิดความคึกคัก สร้างสีสัน รวมถึงกระจายรายได้สู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการเดินทางที่จะสร้างพลังบวก ตามแนวคิด C2 Connect Plus ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
​​​​​​​
โอกาสนี้ คณะนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมรับฟังการเสวนา 'คาราวาน C2 Connect Plus 2023’ภายใต้คอนเซ็ป " BCG Road Trip รักษ์โลกพลังงานใหม่" ณ บริเวณริมหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรีโดยมีคณะผู้บริหารจาก ททท.ภูมิภาคภาคกลาง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ‘รักษ์โลกพลังงานใหม่’ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ คุณณัฐดา ผูกพันธ์'รองผอ.ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ,คุณทนาดา วิจักขณะ่ รอง ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี,คุณนริศรา จันทร์อี่ รอง ผอ.ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  และคุณอภิรตี สีบุญเรือง รอง ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างสนใจรับฟังและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาเป็นอย่างดี พร้อมร่วมมือร่วมใจสานต่อภารกิจเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเต็มที่

#AmazingThailand
#เทรนดี้C2ภาคกลาง
#C2ConnectPlus2023
#เที่ยวไทยฯลฯ
#BCGroadtrip
#GWM
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#วิริยะประกันภัย