ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “ครอปไวซ์ โกรเวอร์” (Cropwise Grower) คู่หูคนใหม่รู้ใจเกษตรกรไทยเชื่อมต่อทุกเรื่องสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ แนะนำเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นยา เตือนภัยวัชพืช โรค แมลงศัตรูพืช และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนเตรียมการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ “ครอปไวซ์ โกรเวอร์” ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และสารอารักขาพืช อีกทั้งยังมีโปรแกรมเฉพาะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ในแต่ละช่วง เกษตรกรยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าใกล้บ้าน และส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย  ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กับแอปพลิเคชันดีๆ ที่ใช้งานง่าย รู้ใจเกษตรกร

สำหรับมือถือระบบ iOS: https://apple.co/3G4VBG5

สำหรับมือถือระบบ Android: https://bit.ly/3i1UY7J

คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-OhyB2AVD88