ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยข้อมูลการยกระดับความปลอดภัยการใช้ mobile banking ด้วยการสแกนหน้า โดยการเตรียมพร้อมยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านแอป mobile banking ตามเงื่อนไขดังนี้

1.โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง และยอดรวมของการโอนเงินทุก 200,000 บาท/วัน

2.ปรับเพิ่มวงเงินทำรายการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง

ทั้งนี้สามารถอัพเดตข้อมูลใบหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมที่สาขาใดก็ได้ หรือช่องทางตามที่ธนาคารกำหนดภายใน มิ.ย.66 เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้ไม่สะดุด