รมว.แรงงานขานรับนโยบายปรับการให้บริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอป “ไทยมีงานทำ” ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ Mobile Application สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานทำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล การบริการและสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส ตามข้อสั่งการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่กระทรวงให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนไทย เพราะปัญหาการว่างงาน การขาดรายได้ ไม่เพียงกระทบต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของภาคครัวเรือน อาจนำมาซึ่งปัญหาครอบครัว อาชญากรรม ตลอดจนเศรษฐกิจในระดับประเทศอย่างเป็นลูกโซ่

ทั้งนี้นอกจากการให้บริการจัดหางานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ที่นำปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยในการจับคู่ตำแหน่งงานว่างให้ตรงต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการมีงานทำแล้ว กระทรวงแรงงานยังพัฒนาช่องทางการให้บริการประชาชนผ่าน Mobile Application “ไทยมีงานทำ” ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการจ้างงานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างสะดวกรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชั่นก็จะมีตำแหน่งงานให้เลือกหลากหลายตามที่ต้องการผ่านโทรศัพท์มือถือ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการหางาน หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการประกาศตำแหน่งงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” มีขั้นตอนในการใช้บริการ ดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ผ่าน App Store สำหรับ ระบบปฏิบัติการ IOS หรือผ่าน Google Play สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Android 

2.สามารถค้นหาดูตำแหน่งงานตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง รวมทั้งสามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการทำงานได้ โดยที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

3. เมื่อเลือกตำแหน่งงานที่ตรงต่อความต้องการแล้ว คลิก “สมัครงานนี้”

4.ระบบจะแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ผ่านระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อยืนยันตัวตนก่อน

5.เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว ระบบจะนำไปสู่ตำแหน่งงานที่เลือกไว้ และสามารถเลือก “สมัครงานตำแหน่งงานที่เลือก” ไว้ได้  กรณีที่เคยลงทะเบียนผ่านระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเข้าค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ตรงต่อความต้องการแล้วเลือกสมัครงานได้ทันที 

6.เมื่อเลือกตำแหน่งงานที่สมัครไว้ ข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทำจะถูกส่งไปยังสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการจะดำเนินการคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์ (ตามความสะดวกทั้งสองฝ่าย) ในรูปแบบออนไลน์ หรือ ณ สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงานต่อไป

สำหรับทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application หรือหากไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือศึกษาวีดิโอและคู่มือการใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ e-service.doe.go.th เมนู แนะนำการลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694