การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนาต่อยอดคุณค่าพืชสมุนไพรกัญชา-กัญชงสู่เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  ( Wellness Tourism ) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพิ่มมูลค่า ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน และมุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าจากการเลือกใช้ประโยชน์ของกัญชาเพื่อสุขภาพบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริง  

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า  การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ Wellness Tourism เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 และด้วยคุณค่าและประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชาทั้งในมิติของการรักษาสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ  ททท. จึงได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเพื่อสุขภาพโดยมุ่งเน้นไปที่คุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเข้าใจเป็นหลัก

สำหรับกิจกรรมที่กำหนดไว้ในเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย การเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ทั้งของวิสาหกิจชุมชน และเอกชน  ชมโรงพยาบาลและคลินิกกัญชา สปากัญชากัญชงและพืชสมุนไพร อาหารเครื่องดื่มตามหลักโภชนาการ และคุณประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนชอปปิงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาจากกัญชง กัญชา ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

“ททท. มั่นใจว่าการนำคุณประโยชน์ของกัญชา กัญชงมาเพิ่มมูลค่าให้กับภาคท่องเที่ยวสามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสม”

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเพื่อสุขภาพ Thailand Cannabis Wellness tourism Experience ที่ ททท.พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบ จำนวน 6 เส้นทาง ดังนี้

1.เส้นทางเสพงานศิลป์ เที่ยวถิ่น “กัญ” จังหวัดเชียงราย  ไม่เพียงชื่นชมความงดงามศิลปะล้านนา ยังเพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่กัญชาครบวงจร จากสปารีสอร์ตหรูหรา

2.เส้นทางเที่ยวไร่ “กัญ” สวรรค์เมืองไวน์ จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนรักจัง ศึกษาโมเดลการปลูกกัญชาคุณภาพในโรงเรือน แหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์ต้นแบบ และจิบไวน์คุณภาพที่กรานมอนเต้ ปากช่อง

3.เส้นทางปักหมุดเที่ยว "กัญ" จังหวัดบุรีรัมย์  สู่เพลาเพลิน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสาย “กัญชา”  พร้อมเวิร์กช็อปทำน้ำมันกัญชา และผ่อนคลายไปกับการนวดประคบด้วยสมุนไพร

4.เส้นทางเที่ยวฟาร์ม “กัญ” มหัศจรรย์สีสันอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี ดูงานวิสาหกิจกัญชา สมาร์ตฟาร์มเพาะเบี้ยกัญชาทางการแพทย์ พร้อมท่องเที่ยวไฮไลต์เมืองอุบลจากช่องเม็ก ถึงผาแต้ม

5.เส้นทางเมืองชลฯ ของคน “กัญ” เอง จังหวัดชลบุรี Miracle Cannabis Land แดนพัทยา สู่ Golden leaf Hemp เรียนรู้กัญชง-กัญชาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่พลาดชอปปิงที่ Ganja Witch Shop ชอปกัญชาครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย

6.เส้นทางมาเที่ยว “กัญ” มหัศจรรย์ภูเก็ต เปิดโลกทัศน์ใหม่กับ Cannabis Phuket By HHT เรียนรู้และเข้าถึงศาสตร์ของกัญชาในดินแดนไข่มุกอันดามัน

สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่สนใจข้อมูล เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเพื่อสุขภาพ Thailand Cannabis Travel Experience สามารถ Download ได้ที่ https://tourismproduct.tourismthailand.org/th/article-detail/656