นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ร่วมคณะนำโดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ รมว.กระทรวงการลงทุน รมว.กระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรยั่งยืน รวมทั้งได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกสาขาให้มีความต่อเนื่องและสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว