วันที่ 23 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  แถลงข่าวจัดการแข่งขันโครงการ SiT Talks: Science inspired by Teen 2022 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม โดยอาศัยเทคนิคเล่าเรื่องให้น่าสนใจภายใน 3 นาที กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 65 ทั้งนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง จะจัดกิจกรรม Roadshow  SiT Talks: Science inspired by Teen 2022 เริ่มที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อยากเห็นคนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนที่ร่วมโครงการ SiT Talks: Science inspired by Teen 2022 นี้ช่วยป่าวประกาศให้คนทั่วไปรู้ว่า วิทยาศาสตร์นั้นสนุก ไม่ใช่เรื่องยาก มาช่วยกันเปลี่ยนมุมมองของคนไทยที่มีต่อวิทยาศาสตร์โดยช่วยกันเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์หรือนำเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มาสื่อสารให้เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้คนในทุกสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เราตื่นตัวและตระหนักว่าวิทยาศาสตร์สำคัญต่อชีวิต ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ด้าน รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การเรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีความสนุก น่าสนใจและสร้างสรรค์มากขึ้น เนื่องจากมีการผสมผสานศิลปะเข้ามาด้วย รวมถึงมีเทคนิคการเล่าเรื่องหรือสื่อสารวิทยาศาสตร์ออกไปก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามองวิทยาศาสตร์จากหลาย ๆ มุม ฉะนั้น โครงการ SiT Talks: Science inspired by Teen 2022 เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ เป็นเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เล่าวิทย์ให้ปัง ฟังแล้วว๊าว! นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  

โดยทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต เพราะผู้ที่เรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกคน ต้องสามารถนำเสนองานได้ ต้องสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจง่ายด้วย เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องการ  รวมถึงตอนนี้ มีเทรนด์ใหม่ที่เราจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ออกไปตั้งบริษัทเพื่อเจาะจงลงลึกทำงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ เช่น การตั้งบริษัทผลิตวัคซีนต่าง ๆ จะเห็นว่า การเรียนและทำงานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความน่าสนใจ มีความสนุก และสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้มาก คนทำงานวิทยาศาสตร์ก็มีความสุขด้วย

นางสาววริศรา กุลยชัยพานิช ตัวแทน SiT Talker เจ้าของรางวัล Best Content และ 15 Finalists SiT Talks 2021 กล่าวถึงประสบการณ์ของตนว่า  ในการแข่งขันปีที่แล้ว ที่ได้ลองสมัครเพราะอยากเข้าใจการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ค่อยได้เห็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์มากนักในประเทศไทย ตอนแรกไม่รู้ว่าต้องพูดออกมาแบบไหน จึงไปศึกษาดูผลงานรุ่นพี่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจ พอรู้ว่าผลงานผ่านของภาคกลาง ก็รู้สึกดีใจมากและมีโอกาสได้ร่วมการอบรมจากโครงการ นอกจากได้พัฒนาทักษะแล้ว ยังได้เข้าใจหน้าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ต้องอธิบายเรื่องที่มีความเฉพาะให้คนทั่วไปได้เข้าใจ

ปัจจุบัน เราได้รับข้อมูลจากหลากหลายแหล่งโดยเฉพาะทางสื่อโซเชียล ซึ่งมีทั้งเรื่องงจริงและไม่จริง มี fake news จำนวนมาก จึงต้องอาศัยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจ ได้แก้ความเข้าใจให้ถูกต้อง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจร่วมแข่งขัน อยากเชิญชวนเพียงขอให้กล้าที่จะทำ ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีประสบการณ์ แค่ก้าวออกมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่จะช่วยต่อยอดน้อง ๆ ทางการเรียนและการทำงานในอนาคตด้วย

โครงการ SiT Talks: Science inspired by Teen 2022  เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (อายุ 15 – 18 ปี) มาสื่อสารเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว ภายในเวลา 3 นาที ผู้สนใจดูรายละเอียด รวมถึงส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทาง http://www.nsm.or.th/sittalks หรือ  https://www.facebook.com/sittalks