"แกร็บวิน" โอดประกาศกรมการขนส่งฯ ให้วิ่งได้เฉพาะป้ายเหลือง -ห้ามวิ่งรับงานข้ามเขต ทำเดือดร้อน ไร้มาตรการเยียวยา ยื่นร้อง 4 ข้อเสนอก.คมนาคมชะลอคำสั่ง โวยกฎหมายเก่าล้าสมัย จี้ออกกฎหมายใหม่รองรับ

วันที่ 23 มิ.ย.65 ที่กระทรวงคมนาคม กลุ่ม Grab  เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน พร้อมด้วยตัวแทนคนขับแกร็บวิน นำโดยนายอรรถพล คล้ายพยัฆ ตัวแทนผู้ขับขี่แกร็บวิน  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศของบริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) ที่ต้องการให้ปิดระบบแกร็บวินออกจากระบบแอพพลิเคชั่นภายใน 30 วัน ทำให้กระทบกับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  ยื่นหนังถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารมว.คมนาคม เพื่อเรียกร้องหลังจากที่มีประกาศจากกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยุติการให้บริการ (GrabBike win) ซึ่งจากประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนอย่างมากต่อกลุ่มไรเดอร์ ทำให้แกร็บวินหลายหมื่นรายจะต้องตกงานกระทันหัน รวมถึงไร้มาตรการเยียวยาและแผนรองรับจากขนส่ง ผู้ซึ่งเป็นคนออกคำสั่งดังกล่าว

นายอรรถพล กล่าวว่า บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) มีจดหมายถึงพาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการแกร็บวิน สืบเนื่องจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดแกร็บวินรูปแบบใหม่ที่จะเปิดให้กับพาร์ทเนอร์คนขับป้ายเหลืองที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุเท่านั้น คือ 1.ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 2.สามารถรับงานได้เฉพาะในเขตที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และ 3.อัตราค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จากประกาศดังกล่าวทำให้ผู้ขับขี่แกร็บวิน และประชาชนผู้รับบริการได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ หากต้องกลับไปใช้รถส่วนตัวจะได้รับผลกระทบจากค่าน้ำมัน และปัญหาการจราจรอาจติดขัดมากขึ้น ทั้งนี้ ตนมองว่าประเทศไทยมีกฎหมายฉบับเก่าไม่ครอบคลุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมองประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ใช่เฉพาะกลุ่มป้ายขาวเท่านั้นที่ออกมาเรียกร้อง แต่ผู้ขับขี่รถป้ายเหลืองที่มีปัญหาติดขัดก็อยากให้แก้ไขผลกระทบนี้ด้วย 

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการเข้ายื่นหนังสือทั้งที่กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม  เพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำมันแพงนอกจากจะไม่ได้รับเสียงตอบรับแล้วยังต้องมาเผชิญภาวะตกงานกระทันหันเช่นนี้ ดังนั้นจึงขอยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคม คือ 1.ขอให้มีการพิจารณาเรื่องกำหนดเวลา 30 วันที่จะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากบริการ (GrabBike win) ออกไปจนกว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีมาตรการรองรับหรือกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น 2.ขอให้มีกฎหมายรองรับผู้ให้บริการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นอย่างถูกต้อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้  คือ ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดวินมอเตอร์ไซด์ เพราะมีค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อวินราคาสูง และหากให้ไปรวมกับวินมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่แล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวินมอเตอร์ไซค์และผู้บริการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นป้ายเหลืองแค่ใบขับขี่สาธารณะก็เพียงพอ

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า  3.ขอให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามราคาปัจจุบันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าของชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆและ 4.ขอให้สามารถใช้เกณฑ์ในการวิ่งรับส่งแบบเดียวกันกับแท็กซี่ โดยไม่จำเป็นต้องแต่งโซนหรือแบ่งเขต  และเวลา 30 วันไม่เพียงพอ  เพราะได้ประโยชน์กลุ่มๆเดียวประชาชนประชุมผู้ขับเดือดร้อนจึงขอให้ยืดเวลาออกไปก่อน จะแก้กฎหมายหรือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ ขอให้มีมติออกมา  ซึ่งกฎหมายต้องเปลี่ยนไม่ใช่ได้ประโยชน์เพียงกลุ่มเดียว อย่างไรก็ตาม เข้าใจเป็นอย่างดีว่ากระบวนการใดๆต้องใช้เวลา แต่ขอให้มาสอบถามพวกเราก่อน

ด้านนายวิรัช กล่าวว่า เราต้องการดูแลประชาชนให้มีหลักเกณฑ์ที่ปลอดภัยด้วย  ทั้งนี้ ระยะเวลาหากสั้นไปเราก็ขยายเวลาจาก 30 วันออกไปอีก แต่จะเชิญตัวแทนเข้ามาพูดคุยกันก่อน วันนี้จะรับหนังสือจะไปปรึกษาหารือกันก่อน และจะนัดเวลามาพูดคุยกันอีกครั้ง 

ขณะที่นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  กล่าวว่า  เรื่องราคาค่าโดยสารเราได้พูดคุยกับทางแอพฯแล้ว ว่าจะขอให้แยกค่าบริการออกจากค่าโดยสารเพื่อให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นค่าโดยสารจริงๆที่จะได้แล้วไม่โดนหักมันเป็นอย่างไรให้ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันเรามีกฎหมายเรื่องรถสาธารณะจึงอยากให้เข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่าทางกรมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไร เพียงต้องการทำให้เข้าระบบเพื่อทำให้ถูกต้อง