นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการกัญชา ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยภายในงาน มีกิจกรรม อาทิ การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ-กัญชาไทยจะโตอย่างไรในอนาคต -ปั้นปังๆพลังสีเขียว กัญชาไทยของดีสู่สากล -ท่องเที่ยวเมืองไทยติดใจกัญชา ยิ้มกันถ้วนหน้าประชาชนไทย นอกจากนี้ยังสาธิต นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากกัญชา -กัญชาไทย ปลูกและดูแลอย่างไร ให้ได้ผลผลิตที่ดี -รู้จักสารสำคัญในกัญชา การสกัดและการแปรรูปอาหาร ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชา -ลูกประคบกัญชาและการทำชาชงจากใบกัญชา ผู้ที่มาร่วมงาน ไม่ควรพลาด มีบริการตรวจรักษาโรค และจ่ายยาโดยทีมแพทย์ แพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งศิลปะบำบัด Local สู่เลอค่า